Need Help ?
Call: +977- 066520105

सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती:  

सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आ ब २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी सूचना ।