Need Help ?
Call: +977- 066520105

प्राथमिक तहमा सिफरिस भएका शिक्षकहरुलाई सम्पर्कको लागि सूचना

प्रकाशित मिती:  

प्राथमिक तहको लागि लमजुङ जिल्लामा सिफारिस भएका शिक्षकहरुले स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनको  निम्ति मिति २०७६ मंसिर ५ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, लमजुङमा निम्न कागजात सहित सम्पर्कको लागि अनुरोध छ ।

आवश्यक काजजातहरु

 १ सपथ ग्रहणको फरमेट

२ निरोगिताको प्रमाणपत्र