Need Help ?
Call: +977- 066520105

एस.इ.ई परीक्षाा ( २०७५ ग्रेड बृद्धि ) ग्रेड सिट बितरण सम्वन्धमा

प्रकाशित मिती:  

एस.इ.ई परीक्षाा ( २०७५ ग्रेड बृद्धि ) को  ग्रेड सिट यस इकाईबाट बितरण भइरहेकोले ग्रेड बृद्धि भएका परीक्षार्थीहरुले पहिलेको सक्कलै ग्रेड सिट र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट सहित यस इकाईमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।