Need Help ?
Call: +977- 066520105

प्राथमिक तहको लागि पालिका छनौट सम्वन्धमा

प्रकाशित मिती:  

प्राथमिक तहकोलागि यस जिल्लामा सिफरिस हुनुभएका सम्पुर्ण शिक्षकहरुले मिति २०७६ कार्तिक २२ भित्र आफ्ना सम्पुर्ण सम्वन्धित कागजात सहित पालिका छनौट गर्नको लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्वन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ