Need Help ?
Call: +977- 066520105

भूकम्पको कारणबाट लमजुङ जिल्लाका क्षतीग्रस्त विद्यालयहरुको जेठ ४ गतेसम्म प्राप्त विवरण

प्रकाशित मिती:  २०७२।०२।०५

विद्यालयहरुमा भएको क्षती विवरण २०७२।०२।०४ सम्मको जानकारीबाट अभिलेखिकृत ।